Държавата осигури безлимитно финансиране за инвитро процедури
Публикувано на: 17.05.2017г.

Уважаеми пациенти, с удоволствие споделяме с вас новината, че правителството е взело решение за промяна в работата на Център за асистирана репродукция (ЦАР), с която ще се подобри финансирането на пациентите, ще се добави още един опит към досега отпусканите 3 опита по ин витро оплождане и ще може да се реинбурсира запазване на фертилните възможности, замразяване на яйцеклетки и на ембриони при хората с онкологични заболявания.

Това е една добра стъпка в посока съкращаване на времето за получаване на финансиране и повишаване на броя пациенти, които ще могат да се възползват от ЦАР. 

Надяваме се на добра политическа воля, за да се обърне внимание и на другите тежки проблеми в областта на репродуктивното здраве. Както е добре известно, само много малка част от хората с инфертилитет се нуждаят от ин витро оплождане, а останалите могат да бъдат лекувани с други методи. Техните проблеми от организационно и финансово естстество също са доста сериозни, като напр. изследванията им, доказващи безплодие, се реимбурсират в нищожен процент от държавата, липсва контрол върху лабораториите, които правят спермограми, както и върху нерегламентираните инсеминации и т.н.

Сдружение "Зачатие" като пациентска организация, защитаваща правата на хората с репродуктивни затруднения, ще приветства всяка инициатива за повече прозрачност в работата на репродуктивните центрове, за предоставяне на достоверна информация на обществото относно изразходваните средства и постигнатите бременностти и за подобряване на здравните услуги.