Съобщение за годишно общо събрание на Сдружение Зачатие
Публикувано на: 03.05.2017г.

Уважаеми членове на сдружение "Зачатие", УС на Сдружение "Зачатие" Ви удведомява, че годишното Общо събрание на сдружение "Зачатие" ще се проведе на 10 юни 2017 г. от 17:00 ч. в Бургас, Културен център "Морско казино", зала "Георги Баев" при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността и финансов доклад
2. Избор на председател на УС на Сдружение Зачатие
3. Разни