Сдружение Зачатие на ежегодната пролетна среща на европейската организация Fertility Europe
Публикувано на: 10.04.2017г.

Сдружение Зачатие участва в ежегодната пролетна среща на европейската организация Fertility Europe (FE), обединяваща 23 организации на пациенти с репродуктивни проблеми от 21 страни в Европа. Сдружението членува в организацията от 2010 година. Срещата се проведе в Брюксел от 27 до 29 март 2017 г. Наши представители бяха Ирина Попова, зам.председател на сдружение Зачатие, зам.член на Изпълнителния комитет на FE и член на работната група POLI към FE, и Мария Жекова, член на УС на сдружение Зачатие.

 

Най-важното събитие в програмата на Пролетната среща беше представянето пред широка публика на едно проучване върху ситуацията със законодателството и лечението на стерилитет в страните от Европейския Съюз. Това проучване е финансирано с неограничено спонсорство от компанията Мерк и е извършено с участието и под редакцията на Fertility Europe и Европейското общество за репродуктивна медицина и ембриология (ESHRE).

Проучването, наречено European Policy Audit on Fertility (EPAF), обхваща общи данни за всичките 28 страни-членки на ЕС и задълбочен преглед на ситуацията в 9 големи европейски страни от всички краища на континента. Всеобщо желание на участниците в изготвянето на проучването е то да се превърне в първа стъпка към по-задълбочен анализ на новите реалности в Европа по отношение на борбата със стерилитета, който единодушно е признат за европейски проблем.Представянето в Европейския парламент беше под формата на двучасов семинар-дискусия, като домакин на проявата беше влиятелният член на Европейския парламент г-жа Норика Николай от ALDE, с участието на члена на ЕП г-жа Беатрис Бесера от ALDE, представители на Европейската комисия - Генерална Дирекция по здравеопазване, представители от Съвета на Европа, председателят на ESHRE, представители на FE, много журналисти. Приветствие поднесе заместник председателят на Европейския парламент Луис Валсарел от EPP. Специален и много емоционален гост на събитието беше първото инвитро бебе в света Луис Браун, която направи много силно встъпително изявление, окуражаващо политиците на Европа да се обърнат към проблемите на 25 милиона европейски граждани, засегнати от различни форми на инфертилитет.

Това е първото събитие от такъв ранг на европейско ниво, в което се засяга проблемът за стерилитета и ние се надяваме, че то е само началото.

Стерилитетът и фертилността остават подценени и неразбрани. Около 25 милиона граждани на ЕС са засегнати от различни форми на стерилитет, затова ЕС има изключително важната роля да включи въпроса за стерилитета в публичния дебат. Стерилитетът е медицински проблем, а не личен избор. 

 Поради това, MEP Норика Николай, ESHRE и FE призовават за спешни действия за приоритизиране на политиките за стерилитета, както на ниво отделни страни-членки, така и на ниво ЕС. Петте ключови препоръки в тази област са:

 

1. Премахване на бариерите пред достъпа до лечение, като лечението и превенцията станат приоритетни за националните системи за здравеопазване.

2. Включване на политики за фертилността в националните демографски планове за справяне с ниския коефициент на раждаемост в ЕС (1.58), който е под стабилизиращия коефициент, необходим за запазване на размера на населението (2.1).

3. Диалог на високо ниво по "Стратегическо включване за равенство между половете 2016-2019", предвидено да се състои през 2018 г между Съвета, Европейския парламент и Европейската комисия, като стерилитетът трябва да бъде една от областите за действие.

4. Стерилитетът е медицинско състояние, но това не се отразява на работното място като останалите медицински проблеми. Пациентите трябва да имат гъвкаво работно време, докато се подлагат на лечение.

5. Европейската Комисия трябва да проведе ново Сравнително проучване на асистираната медицински репродукция в ЕС, тъй като проучването от 2008 (SANCO/2008/C6/051) е остаряло, за да стимулира най-добрите практики по политиките за фертилност сред страните-членки.

Връзки към отразяването в медиите можете да намерите тук:

 

·         Euractiv

http://www.euronews.com/2017/03/28/numerous-barriers-in-accessing-eu-infertility-services

·         Euronews

http://www.euractiv.com/section/health-consumers/video/worlds-first-ivf-baby-addresses-infertility-hold-until-image-insert/

 

Материали от конференцията:

·         The Policy Audit on Fertility – Analysis of 9 EU Countries можете да намерите тук на английски език https://www.eshre.eu/Home/Family-matters.aspx.

·         Видео приветствието на MEP Ramón Luis VALCÁRCEL SISO (EPP, ES), European Parliament Vice-President можете да видите тук https://www.youtube.com/watch?v=yBrNVvznyBo&t=2s.

·         Видеозапис на цялото събитие можете да видите тук https://www.youtube.com/watch?v=tDJSE0Fe0js