Становище на Сдружение Зачатие във връзка с оповестените данни за дейности по асистирана репродукция
Публикувано на: 06.04.2017г.

Във връзка с оповестените в една определена медия данни за дейности по асистирана репродукция, предоставени от Изпълнителната агенция по трансплантации (ИАТ), сдружение "Зачатие" изразява своето становище по представената информация.

Сдружение "Зачатие" винаги е настоявало за прозрачност в работата на институциите и на лечебните заведения. Досега, въпреки нашите настоявания, изключително малко данни са били обществено достъпни. По тази причина, ние сме учудени, че държавната институция ИАТ предоставя данни само на една определена частна медия, а не на браншовите и пациентските организации, нито на широката общественост.

В коментарната статия към изнесените данни се казва: "Трябва дебело да се подчертае, че за точността на всяка статистика от основно значение е коректното предоставяне на данни." Съгласни сме с това твърдение на д-р Стефан Константинов и смятаме, че данните, които изнася clinica.bg, са некоректно представени, а техният анализ е неправилен.

Нашите съображения са следните:

1. Основно твърдение в публикуваната статия е, че: "15.4 е процентът на случаите на различните ин витро процедури, които са завършили с раждане у нас през 2015 г." Това твърдение е невярно, защото изчисленият процент от clinica.bg включва смесено всички видове процедури от асистираната репродукция, в това число и инсеминация, което е различна процедура от "ин витро" оплождане и има съвсем различна успеваемост. 

2. Данните, които предоставя clinica.bg, не съответстват на данните, публикувани на официалната страница на ИАТ. Несъответствие има и с отчета на една от най-големите болници у нас - САГБАЛ „Д-р Щерев". Това ни кара да се съмняваме в достоверността на цифрите, които медията анализира, както и в достоверността на източника.

3. Статията твърди, че "през 2015 г. при 13 746 цикъла* са отчетени 2 122 раждания, т.е. 15,4% успех. За същата година, отнесен към броя процедури** (10 566), процентът е 20. Това са по-ниски стойности спрямо подобни индикатори в чужбина – например средната успеваемост във Франция за 2013 г. е 25,5% (брой раждания след трансфер на ембриони отнесен към брой пункции), във Великобритания (2010 г.) започнатите цикли са довели до раждане в 32,2% при възраст на жената под 35 години, а сравними със средните наши резултати имат във възрастовата група 40-42 г. – 13,6%. В САЩ след трансфер на ембрион до раждане се е достигнало в 47,4% от случаите при жени под 35 години, отново нашите резултати са по-близки до възрастовата група 41-42 г., където до раждане се е достигнало в 16,2%." Отново това е неправилно сравнение между резултати от ин витро процедури в чужбина с разбивка по възраст на жената, и обобщени резултати от всички дейности по асистирана репродукция у нас, без възрастова разбивка - а това са несравними величини.

4. Да не забравяме и факта, че ако искаме да се сравняваме с такива големи и утвърдени здравни системи, като тези на Франция, САЩ или Великобритания, то пак ще сравняваме различни величини. В техните здравни системи пациентите с репродуктивни проблеми вървят по нормалния път на диагностика на проблемите, терапия, и чак накрая ин витро. При нас, поради ред причини – липса на специалисти, недостатъчен контрол и странно финансиране, пациентите често стигат до ин витро по много дълъг и труден път. Затова и в нашите центрове има много възрастни пациенти (за сравнение, ако във Великобритания процентът на трансфери при жени над 40 години е 19%, в САГБАЛ „Д-р Щерев" е бил 30.6%). Същата тенденция се забелязва и в отчета на ЦРЗ "Надежда репродуктив София" за 2012 г., където възрастовата група над 38 години съставлява 40%. Това, съответно, намалява успеваемостта.

5. Финансовият аспект допринася за извършването на повече инсеминации в България, които са по-евтини от процедурите по ин витро оплождане, при двойки, които не отговарят на критериите за финансиране от държавата, а същевременно не могат да си позволят самофинансирани опити. Това, съответно, намалява успеваемостта.

6. В статията се твърди, че "обобщеният термин „процедура" включва случаите на IVF, ICSI и инсеминация. В повечето държави обаче се използва само ембриотрансфер, като има разделение между трансфер на свежи ембриони и размразени такива." Трябва ясно да заявим, че в България също се използват различни термини и всички процедури се отчитат от лечебните заведения по техния вид. Ако медията clinica.bg не е направила този анализ, това не означава, че такива данни не съществуват в България.

7. Според медията, "сериозен проблем за пълноценния анализ е липсата на информация за брой трансферирани ембриони брой многоплодни бременности, брой усложнения." Напротив, тези данни не липсват, те съществуват и лечебните заведения ги предоставят на ИАТ в ежемесечни доклади. 

8. Твърди се, че "поради липса на данни, разделени по възрастови групи, е некоректно да се сравняват директно различните клиники, защото ако някой от центровете предпочита да работи с млади жени (под 35-годишна възраст), естествено ще има по-добри резултати от други, които лекуват и пациентки над 40." Това твърдение, макар и по същество правилно, е дискриминиращо спрямо жената, защото я разглежда като единствен фактор, влияещ върху успеваемостта и изхода от асистираните методики. Сдружение "Зачатие" от много години се бори да се преодолее тази стигма, че жената е виновна за безплодието. Всеизвестен факт е, че причините за безплодие са поделени по равно между двата пола. Всяка статистика трябва да отчита този факт, защото една млада жена с мъж, който има единични сперматозоиди, ще има значително повече трудности да забременее с методите на асистираната репродукция, съответно центровете, които поемат тези пациенти, ще имат значително по-ниска успеваемост. При отчитането на успеваемостта, освен разбивката по възрасти е задължително да се прави и разбивка по вида на стерилитета. В противен случай сериозен анализ на работата на медицинското заведение е невъзможен.

9. В коментарната статия се казва, че "за 2015 г. в ИСР фигурират само 704 раждания след IVF – 1,2 % от всички вписани в регистъра. За сравнение - ИАТ отчита 2122 раждания, което е 3,2% спрямо родените, по данни на Националния статистически институт. Подобни големи разлики говорят, че регистрите не се попълват коректно от всички болници. Показателно е, че в информационната справка на ИАТ има лечебно заведение без предоставени данни." Припомняме на широката общественост, че няма закон, който да задължава жената да съобщава как е постигната нейната бременност и дали са използвани методи от асистираната репродукция. Голям брой жени крият този факт дори от лекарите заради съществуващата стигма и страха да не се пренесе върху детето им. Затова е неправилно да смятаме, че тази справка зависи само от работата на родилните домове. Също така, обществеността няма достъп до данни, предоставени от НСИ или ИСР, за раждания след ин витро.

10. В статията се твърди, че: "Приходите от ЦАР в дванайсет от центровете са под 200 хил. лв. на година, като в пет от тях те са дори под 10 000 лв. Въпреки че обществените средства за инвитро не са единственият източник на финансиране на тези процедури у нас, на практика те са основният. Затова обемът им дава бегла представа и за дейността, която се извършва във всеки един от тях. При максимална цена за финансиране на опит от 5 000 лв. това означава, че в някои от центровете броят на процедурите е много малък, което би трябвало да поставя въпроси и за тяхното качество." Подобна аналогия е абсурдна. Докладът на ЦАР показва само колко пари са усвоени, а не какво е качеството на работа. Нека припомним, че всяко лечебно заведение има право, но няма задължение да сключва договор с ЦАР. С други думи, едно лечебно заведение може да работи при много високо качество на работа, но да няма финансиране от държавата. Както и може да сключи договор с ЦАР, но да работи с повече двойки, които финансират сами своите опити.

11. "Въпреки всички тези условности и потенциални неточности, спокойно може да се заяви, че информацията, изнесена то clinica.bg, е първа полезна стъпка в обективното представяне на центровете, занимаващи се с репродуктивни технологии в България."  Категорично не можем да се съгласим с тази теза поради причините, изложени в становището ни. Ние смятаме, че така поднесените данни са неточни, манипулирани и неправилно интерпретирани. Те ще внесат още по-голямо объркване в пациентите с репродуктивни проблеми.

12. "Без такива данни е трудно да се направи обективен рейтинг на клиниките." С това твърдение се съгласяваме безусловно и допълваме, че "успеваемост" и "рейтинг" са две различни неща. При селектирани пациенти (млади жени с изолиран тубарен фактор, пациенти с нормозооспермия и обилно използване на донорски гамети) центровете могат да имат много висока успеваемост. Ако тяхната успеваемост се приравни с техния рейтинг, нещо повече, ако само по успеваемост се дава разрешително за работа, това ще има съкрушителен ефект и вероятно до отказ от лечение за най-тежките пациенти с най-трудните проблеми, които и сега са пренебрегнати от държавата. Много силно се надяваме да избегнем това.

В тази връзка, предлагаме на ИАТ да прекрати незабавно тази спекулация и да оповести публично данните, които притежава за целия отчетен период. Приканваме браншовите организации (БАСРЗ, БАРЧЕ), както и ЦАР, да изразят своето становище. Бихме желали данните да се анализират от специалисти по медицинска статистика с помощта на експерти в областта на асистираната репродукция, а не от журналисти и лекари с други професионални интереси. 

Настояваме, както винаги досега, за публичност и откритост и за недопускане на интерпретации, които са във вреда на пациентите.