Публикувано на: 09.01.2007г.

Какво е Ин-Витро Оплождане и Ембрио-Трансфер (IVF - ЕТ)? Това е последователен процес, при който се вземат яйцеклетки от яйчника на пациентката и се оплождат от сперматозоиди на съпруга в лабораторни условия. Оплодените яйцеклетки се отглеждат до развитието на млади ембриони, които се пренасят в матката. Така се поставя началото на бременността.

Кои са пациентите на IVF? - ЕТ

Ако причината за безплодието е у жената се говори за "женски фактор”. Женският фактор включва редица възможни причини за стерилитет. Луиз Браун е първото дете, родено след IVF - ЕТ през 1978 г. от майка, чиито маточни тръби са били непроходими - тубарна причина. Тази причина е била първата и, за кратко време, единствена индикация за IVF - ЕТ. Впоследствие се прибавят редица други проблеми като поликистозни яйчници, ендометриоза. атисперматозоидни антитела и др. Мъжкото безплодие се обозначава като “мъжки фактор” и постепенно се превръща във важна причина за IVF - ЕТ. Скоро мъжкият фактор може да измести при голям брой безплодни двойки увреждането при жената като главна причина за IVF - ЕТ. За лечение на мъжкото безплодие се използва директното инжектиране на сперматозоиди в яйцеклетка – манипулация, известна като интрацитоплазмена сперматозоидна инжекции (ICSI).

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 1 - az-jenata.comЧаст 2Медицинският екип на IVF - ЕТ

IVF е сложна медицинска практика, която изисква от медицинския екип специфични умения за всяка безплодна двойка. Специалистът по репродуктивна ендокринология е лекар със специалност акушерство и гинекология и е отговорен за стимулацията на яйчниците с гонадотропни медикаменти (например Puregon) аспирацияга на яйцеклетки, проследяването на лутеалната фаза от цикъла и последващото връщане на ембриони в матката. .....

Всяка двойка ли е подходяща за IVF - ЕТ? ....

Възраст на партньорите в двойката, особено на жената. Процентът на забременяване започва да намалява след 30-тата година, като е особено нисък след 40-тата година на жената. Повечето клиники не включват в своите IVF - програми жени, по-възрастни от 40 години; ....

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 2 - az-jenata.comЧаст 3Какво да очакваме?

Няма две схеми за IVF, които да са напълно еднакви. Единствено Вашият лекар може да прецени коя схема е подходяща за Вас.

Затова описанието, което следва по-долу е съвсем общо.

Повечето безплодни двойки се насочват към IVF - програма от техния лекар, след като той вече е запознат с репродуктивния им проблем. Много клиники предлагат информационни материали (видеокасети, брошури и др.), които дават информация на пациентите за всеки етап от лечението и за резултатите от него. Съществуват групови или индивидуални консултации с лекари или медицински сестри - координатори. След преглед на информацията, специалистът ще реши подходяща ли е двойката за IVF и ще бъде ли приета в програмата. След това се попълват досиета с медицинска информация, които се предоставят на консултанта на програмата и неговия екип. Обичайните кръвни тестове и цервикалните намазки се правят наново, ако е нужно. Може да са необходими специални анализи на спермата на съпруга. Ако се обмисля включване в IVF програма, то е вероятно да бъде назначено ново изследване на функциите на маточните тръби или друго специализирано изследване. Повечето програми предлагат, а някои задължително изискват консултация с психолог като част от кандидатстването за програмата. Понеже IVF е пълно с емоции преживяване, то тези консултации са много важни като помощ за пациентите. Понякога борбата със стреса се комбинира и с лекарствено лечение, но единствено Вашият лекар може да прецени дали това е необходимо.

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 3 - az-jenata.comЧаст 4Стимулация на овулацията При нормалния овулаторен цикъл на жената се развива само един фоликул съдържащ само една яйцеклетка, годна да бъде оплодена. Целта на IVF програмите е, дори и когато жените имат нормална овулаторна функция, така да се стимулират яйчниците, че да се развият многобройни фоликули. Схемата, по която се стимулират яйчниците на пациентката, се нарича "Протокол за контролирана овариална свръхстимулация" или накратко само протокол. Всеки фоликул носи в себе си по една яйцеклетка. Това означава, че при аспирацията на множество фоликули могат да се получат повече от една яйцеклетка, обикновено 7-10. Голяма част от получените по този начин яйцеклетки могат да бъдат оплодени от сперматозоиди и да се развият в ембриони. Обикновено се развиват 5 или повече ембриона, подходящи за връщане в кухината на матката, т. нар. ембриотрансфер. След ембриотрансфера се очаква имплантиране на ембрионите, разбира се. и развитие на така желаната бременност.

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 4 - az-jenata.comЧаст 5Аспирация на яйцеклетките

След стимулацията с Puregon се прилага Pregnil. Следват последните стадии от развитието на фоликулите и узряването на яйцеклетките, при това в много кратък и точно установен период от време. Съответно, пункцията и аспирацията на яйцеклетките става 34-36 часа след Pregnil, точно преди овулацията. Както се практикува днес, при аспирацията на яйцеклетките се използва същото трансвагинално ултразвуково устройство, с което се следи развитието на фоликулите, но се добавя дълга игла с малък диаметър. Тази игла се поставя във водача на ултразвуковата сонда.

Какво е ICSI?

Броят на двойките с мъжки фактор на безплодие е съществен, дори се приема, че той превишава по честота женския фактор и е отговорен за повече от 50% от случаите на безплодие. В резултат на това са се развилм лабораторните техники за решаване на тежки спермални проблеми. Пример в това отношение е успешното лечение на мъжкия стерилитет чрез техниките ICSI (интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид).

Най-външната обвивка на яйцеклетката е твърда. За да може да пробие тази бариера при нормални условия, главичката на сперматозоида първо осъществява физически контакт и се слива с нея. Ако сперматозоидът не може да извърши това или ако е твърде бавен, тази бариера остава непреодоляна.

ICSI или процесът на директно инжектиране на единичен сперматозоид в яйцеклетката превъзхожда по-ранните методи и наистина променя подхода към мъжкия стерилитет.

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 5 - az-jenata.comЧаст 6Криопрезервация (Замразяване)

Сперматозоидите могат да бъдат замразени и успешно съхранени за много години. Но яйцеклетките представляват проблем за криопрезервация - засега е много трудно и неефективно оплождането на замразени и впоследствие размразени яйцеклетки на бозайник. Като следващ най-добър подход се използва замразяването на ембриони. То е с дълга история във ветеринарната медицина и опитът при хора показва, че децата, заченати по този начин, са толкова здрави, колкото и другите. Значението на криопрезервацията при IVF е голямо. Първото и най-важно нещо е, че тя води до намаляване на броя на ембрионите, които се връщат в матката при един IVF - ET. Останалите налични ембриони се замразяват за следващите цикли. От една страна, двойката получава максимален шанс за успех при един лечебен цикъл, тъй като получените ембриони се връщат нееднократно, а на няколко пъти. От друга страна, се намалява честотата на многоплодните бременности, тъй като обикновено се връщат 1-2 ембриона, а не 3-4. Една четворна бременност е с малък шанс за износване до края, крие значителни рискове за майката и не може да се нарече лечебен успех - по-скоро е "грешка на изкуството". Много програми връщат максимум два ембриона при пациенти под 35 години по време на първия етап на лечение и най-много три ембриона при пациенти на възраст между 35 и 40 години. Така се увеличава шансът за успех при минимален процент многоплодна бременност. Криопрезервацията е главна сила в тази насока. Допълнителните ембриони могат да бъдат съхранени за употреба при следващ цикъл или, ако е необходимо, за друго дете. Ако вътрешната повърхност на матката (ендометриума) не е подходяща за имплантация в един стимулационен цикъл, криопрезервацията позволява да се избере подходящ цикъл, при който матката е добре подготвена да приеме ембриона.

Недостатък на метода е, че част от замразените ембриони не преживяват процедурата.

Ембриотрансфер (ЕТ)

След инкубация от 2-3 дни, делящите се ембриони, които са избрани за пренасяне в матката, се поставят в мек, тънък пластмасов катетър. Ембриологът поставя ембрионите в катетъра, заедно с малък обем от средата за развитие, а лекарят пренася ембрионите през маточната шийка в маточната кухина. Дали съм бременна?

Пациентките са особено загрижени дали е настъпила бременност и обикновено правят, съвсем ненужно, многобройни тестове за бременност след ембриотрансфера.

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 6 - az-jenata.comЧаст 7Рискове при IVF Най-общо казано, рисковете при IVF се отнасят до стимулацията и пункцията на яйчниците за аспирация на яйцеклетките.Резултати

Използват се различни критерии за оценка на резултатите от IVF. Обобщение

Като заключение - този материал е опит да Ви бъде дадена най-обща представа за IVF - процедурите: какво се случва по време на един лечебен цикъл, какви са рисковете и очакваните резултати. Преди да започнете някоя терапевтична програма, която обикновено е скъпа и пълна с емоционални преживявания, е добре да получите подробна информация от добре запознат източник. Разгледайте внимателно вариантите и всички плюсове и минуси на програмите. И накрая, помнете, че трябва да имате доверие в компетентността на Вашия медицински екип и не забравяйте, че винаги имате повече от един шанс за успех.

Пълният текст на "In Vitro или Бебе в епруветка" част 7 - az-jenata.comС любезното съдействие на Orgаnon България

Материалът е от www.az-jenata.com
източник
Аз-жената