Задържан аборт (missed abortion)
Публикувано на: 09.01.2007г.

Определение: Аборт, при който плодът е загинал, но се задържа неговото изхвърляне. Това е причината, поради която се прави изкуствено прекъсване на бременността, по медицински показания.
Механизъм: неясен, относно това, защо умрелият плод не се изгонва
Клинични белези: - появява се тъмно-кафеникаво оскъдно вагинално кръвотечение, което може и да липсва. Понякога това е и единствен белег;

- матката е по-малка за срока на бременността и не расте, а дори намалява поради абсорбцията на амниотична течност и мацерацията на плода;
- цервикален канал - затворен;
- общите признаци на бременността (гадене, повръщане, напрегнати гърди) изчезват постепенно;- нивата на хормоните (основно чхг) намаляват и след 1-2 седмици се негативират поради спиране функцията на хориона
- на УЗ - след 7 г.с. започва липсата на сърдечни тонове в плода;
- ако изхвърлянето не се осъществи чрез медицинска помощ, то започват усложненията за майката, най-опасни, от които са тези свързани със системата на кръвосъсирването - хемостазеология и коагулология - време на кървене, време на съсирване, брой тромбоцити, кефалин-каолиново време, протромбиново време, фибриноген и др.. Това се дължи на факта, че тромбопластините от мъртвото плодно яйце, навлезли в майчината кръв, могат да причинят горните нарушения.

Поведение:

В спешен порядък, с оглед спасяване живота на майката, се предприема изпразване на матката! Както и допълнителните медицински симптоматични мерки, които зависят от състоянието на абортиращата жена.Автор:
Nikam
клуб "Проблемно забременяване"