Ден на репродуктивното здраве
Публикувано на: 14.09.2016г.

От 2006 г. насам всяка година през месец юни Сдружение „Зачатие”организира Ден на репродуктивното здраве в различни градове на България. Това уникално събите е среща на пациенти, лекар и общественици. Лекарите представят презентации  на достъпен за пациентите език за постиженията и методите в репродуктивната медицина и най-новите технологии в асистираната репродукция, както и провеждат през целия ден безплатни консултации с тях. Досега ежегодните срещи на „Зачатие” са били в големи областни и общински  градове Плевен, София, Стара Загора и  Бургас, а през месец юни 2010 г. Денят на репродуктивното здраве ще се проведе в град Пловдив.